Uspešno sodelovanje pri projektu razširitve kapacitet sprejema goriva v TE Brestanica

Od 5. do 30 septembra 2022, je montažno varilska skupina delavcev Nafta strojna izvajala dela v Termoelektrarni Brestanica.
V Brestanici je termoelektrarna, ki je prvenstveno namenjena za rezervo v primeru izpada nuklearke ali drugih proizvodnih enot.
Jedrska elektrarna v Krškem je bila predana s 1. oktobrom v remont. Izgubljeno proizvodnjo električne energije pa bodo predvidoma nadomestili tudi s proizvodnjo v TE Brestanica.

V ta namen je bilo potrebno v zelo kratkem času povečati kapaciteto sprejema tekočega goriva v rezervoarski skladiščni prostor. Saj je pričakovati težave z oskrbo z zemeljskim plinom, zaradi Rusko – Ukrajinskega konflikta.

Nafta strojna je izvedla tehnološke inštalacije od sprejema, prečrpavanja in skladiščenja goriva, ter inštalacije aktivne požarne zaščite.
Dela smo izvedli v dogovorjenem roku in zahtevani kvaliteti. 1. oktobra je že bilo izvedeno testiranje sprejema goriva, takoj za testiranjem pa je prešel v redno obratovanje.