Termoelektrarna Brestanica – LOT 3 – 3

Po zaključku projekta »Prenova rezervoarjev za KOEL in AC pretakališča v Termoelektrarni Brestanica« družba NAFTA strojna skupaj s partnerjem zaključuje projekt v sklopu izgradnje novih plinskih turbin 40 – 70 MW v Termoelektrarni Brestanica. Projekt je obsegal izdelavo, dobavo, montažo, preizkušanje in puščanje v pogon pomožnih tehnoloških sistemov (BOP – Balance of plant) – LOT 3.
Tako bo družba NAFTA strojna v letu 2017 uspešno izvedla že drugi večji in zahteven projekt v Termoelektrarni Brestanica, s čimer je investitorju dokazala svojo strokovnost in kvaliteto del.
Družba Nafta strojna je izvedla cevovodne povezave za sisteme:

Strojna oprema:

 • Oskrba s tekočim gorivom;
 • Oskrba z zemeljskim plinom;
 • Turbinska zgradba – pomožna tehnološka oprema:
  • oskrba s tekočim gorivom,
  • hladilni sistem,
  • evaporativno hlajenje vstopnega zraka,
  • oskrba z instrumentacijskim zrakom,
  • oskrba z delovnim zrakom,
  • odpadne vode v zgradbi plinskih turbin,
  • odpadne vode iz dimnikov,
  • meritev emisije v dimnih plinih,
  • podporne konstrukcije v turbinski zgradbi.
 • Cevovodi v skladišču goriv:
  • oskrba s tekočim gorivom,
  • ogrevanje KOEL.
 • Povezovalni cevovodi v kinetah:
  • oskrba s tekočim gorivom,
  • hladilni sistem,
  • oskrba z delovnim zrakom,
  • sistem ogrevne vode,
  • stabilna gasilna naprava,
  • podporne konstrukcije v kineti.

Skupna vrednost opravljenih del znaša 2,6 mio. EUR.