Terminala za naftne derivate v Luki Koper

Družba NAFTA strojna d.o.o. je v avgustu 2016 končala projekt »Izvedba 2. faze izgradnje Terminala za sprejem naftnih derivatov na pomolu II v Luki Koper- izgradnja jeklenih rezervoarjev prostornine 3 x 20.000 m3, montaža pripadajoče tehnološke in varnostne opreme in instalacij ter izvedba gradbenih del zunanje ureditve«. Projekt je bil največji v zadnjih 3 letih ter pomeni dokaz za družbo, da je sposobna končati tako zahteven projekt kvalitetno in pogodbenih roki. S tem je NAFTA strojna ponovno izpolnila zaupanje investitorja za izvedbo.