Področje jeklene konstrukcije in procesna oprema

Področje  jeklene konstrukcije in procesna oprema :

  • montaža cevovodov za naftne derivate; tehnoloških cevovodov; cevovodi v procesni industriji

  • izdelava in montaža srednjih in lažjih jeklenih konstrukcij

  • obdelava kovinskih materialov in zvarjencev (rezkanje, struženje, pehanje, kotno in krožno upogibanje pločevine, termična obdelava, …)

  • izdelava in montaža strojev in naprav za naftno in petrokemijsko industrijo

  • izdelava opreme in instalacij za procesno industrijo s področja strojništva, elektro in merne regulacije