Področje posode

Področje posode

 

  • izdelava in montaža, ter rekonstrukcija nadzemnih rezervoarjev za naftne derivate

  • izdelava tlačnih, ter atmosferskih posod in rezervoarjev

  • izdelava podzemnih dvoplaščnih rezervoarjev za naftne derivate

  • izdelava in montaža filtrov za pitno in tehnološko vodo

  • filtri za pripravo vode v procesni industriji

  • plinohrami (nadzemni in podzemni) za utekočinjeni naftni plin