Rekonstrukcijska dela

Rekonstrukcijska dela na rezervoarjih za skladiščenje naftnih derivatih

 

NAFTA strojna izvaja rekonstrukcije na rezervoarjih za skladiščenje naftnih derivatov, in sicer:

  • Zamenjava ali vgradnja dvojne podnice za povečanje varnosti oz. preprečitev iztekanja derivatov v okolico
  • Zamenjavo ali vgradnjo cevovodov za gašenje in hlajenje rezervoarjev z namenov povečanja požarne varnosti
  • Preglede aktivne požarne zaščite na skladiščih za naftne derivate
  • Rekonstrukcije temeljev rezervoarjev- izdelava temeljne plošče z izvedbo ustreznega naklona nove AB temeljne plošče proti sredini rezervoarja. S tem se poveča življenjska doba rezervoarjev.

 

Izvedeni projekti ali projekti pred dokončanjem na tem področju so:

  • Investicijsko vzdrževalna dela na rezervoarju E1 v SND Lendava- ZRSBR
  • Sanacija rezervoarja C7 v SND Lendava- PETROL
  • Selitev požarnega črpališča- LUKA KOPER
  • Zamenjava gasilnih in hladilnih obročev na rezervoarjih v SND Zalog
  • Sanacija PP sistema na JET rezervoarjih- LUKA KOPER

Slika:  Investicijsko vzdrževalna dela na rezervoarju E1 v Lendavi