Rekonstrukcije rezervoarjev v zaključni fazi

Družba NAFTA strojna d.o.o. v letu 2016 končuje 4 večje projekte na rekonstrukcijah skladiščnih rezervoarjev, in sicer:

  1. Prenova rezervoarjev za KOEL in AC pretakališča v Termoelektrarna Brestanica,
  2. Rekonstrukcija rezervoarjev C2 in C3 v SND Lendava,
  3. Zamenjava podnice v rezervoarju R-20 v skladišču Instalacija Koper, in
  4. Dobava in vgradnja nove podnice v rezervoarju R2 v Termoelektrarna Trbovlje.

Namen rekonstrukcij je:

  • izvedba učinkovitega drenažnega sistema na sredini rezervoarja (konveksna izvedba podnice) z zamenjavo enojne podnice- rekonstrukcija rezervoarjev C2 in C3 v SND Lendava,
  • zamenjava dvojne podnice zaradi prepuščanja obstoječe- rezervoar R-20 v Instalacija Koper in rezervoar R2 v TET (zaradi varovanja okilice),
  • vgradnja nove dvojne podnice pri prenovi rezervoarjev v TEB