Novice

Dokončana investicija v sončno elektrarno

Gradnja nove manjše proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije MSE NAFTA STROJNA Podjetje Nafta Strojna d.o.o. je specializirano za proizvodnjo in servisiranje naprav za skladiščenje in manipulacijo tekočih energetskih medijev, ter izdelavo in montažo jeklenih konstrukcij. Podjetje je s svojim ravnanjem zavezano tudi k odgovornosti do okolja in lokalne skupnosti, zato s […]

Continue reading

ZAKLJUČENA SELITEV PLINOVODA IN CENTRALNE PLINSKE POSTAJE

V sredini oktobra leta 2020 je ELES v Kidričevem začel z izgradnjo mednarodnega visokonapetostnega daljnovoda 2 x 400kV, Cirkovce-Pince, ki bo slovensko prenosno elektroenergetsko omrežje povezal tudi z madžarskim prenosnim elektroenergetskim omrežjem. Na območju Lendave, točneje na parcelah k. o. Lendava in k. o. Petišovci, poteka trasa daljnovoda nad območjem plinovodnega omrežja – nizkotlačni plinovod […]

Continue reading

Energetika Ljubljana

NAFTA strojna zaključuje dela na projektu v Energitiki Ljubljana, »Plinsko-parna enota (PPE-TOL)« in v sklopu teh del je ENERGETIKA LJUBLJANA nadomestila dva najstarejša od sicer treh premogovnih blokov v enoti TE-TOL. Premogovni blok 3, ki je bil leta 2008 predelan z namenom sokurjenja premoga in lesnih sekancev bo ostal v obratovanju ter zagotavljal možnost uporabe […]

Continue reading

Rekonstrukcijska dela

Rekonstrukcijska dela na rezervoarjih za skladiščenje naftnih derivatih   NAFTA strojna izvaja rekonstrukcije na rezervoarjih za skladiščenje naftnih derivatov, in sicer: Zamenjava ali vgradnja dvojne podnice za povečanje varnosti oz. preprečitev iztekanja derivatov v okolico Zamenjavo ali vgradnjo cevovodov za gašenje in hlajenje rezervoarjev z namenov povečanja požarne varnosti Preglede aktivne požarne zaščite na skladiščih […]

Continue reading

Cinkarna Celje

NAFTA strojna uspešno končala 2 projekta v Cinkarni Celje, in sicer:   Zgoščevalnik suspenzije sadre 2. C linija Nevtralizacije Projekta sta bila projektirana z namenom povečanja proizvodnih kapacitet.

Continue reading

Petrol – Terminal

 Projekt »Izgradnja novih rezervoarjev, črpališča in instalacije za izdajo Bx na vagonskem in kamionskem pretakališču na objektu Petrol- Terminal Instalacija Sermin   Kljub razmeram zaradi oteženih pogojev zaradi pandemije NAFTA strojna končuje omenjeni projekt. Projekt je namenjen za proizvodnjo okolju prijaznejših goriv. Slika 1: lovilna skleda s temelji za montažo 4 rezervoarjev volumna 600 m3 […]

Continue reading

Luka Koper

V Luki Koper je družba Nafta strojna uspešno zaključila projekt »Vgradnja in zagon požarnega črpališča na obali SILOS«, kjer je bila vključena v nabavo opreme, montažo in zagon obnovljenega požarnega sistema. Z izvedbo tega projekta se je izboljšala požarna varnost v Luki Koper.  

Continue reading

SKLADIŠČE NAFTNIH DERIVATOV ORTNEK

Družba Nafta strojna d.o.o. je za naročnika Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve v Skladišču naftnih derivatov Ortnek uspešno zaključila projekt »Izvedba sistema za dodajanje komponent h gorivom (biodizel, aditivi in markirno sredstvo)«.

Continue reading