Letališče Cerklje

Družba Nafta strojna zaključuje za naročnika Ministrstvo RS za obrambo skupaj s partnerjem projekt izgradnje skladišča goriv s pretakališčem in nadzornim sistemom na Letališču Cerklje ob Krki. Družba je projekt izvedla v sklopu prenove letališča predvsem za potrebe Slovenske vojske, pa tudi zavezništva Nato v skladu z vojaškimi in civilnimi standardi, saj bo namenjeno tudi civilnemu zračnemu prometu.

Družba Nafta strojna je izvedla naslednja dela:

 • izgradnja rezervoarjev,
 • izgradnja rezervoarjev,
 • izgradnja povezovalnih cevovodov,
 • izgradnja pretakališča goriv,
 • izgradnja avtopolnišča,
 • elektro dela – Ex instalacija:
  • splošna elektroinstalacijska dela v/na objektu,
  • javna razsvetljava,
  • prezračevanje,
  • strelovodna instalacija,
  • vodovodno črpališče,
  • javljanje požara in gašenje,
  • tehnična zaščita
   • protivlomni sistem,
   • video nadzor,
   • kontrola pristopa,
 • merjenje in upravljanje skladišča in pretakališča goriv.

Skupna vrednost opravljenih del znaša 2,1 mio. EUR.