Dokončana investicija v sončno elektrarno

Gradnja nove manjše proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije MSE NAFTA STROJNA

Podjetje Nafta Strojna d.o.o. je specializirano za proizvodnjo in servisiranje naprav za skladiščenje in manipulacijo tekočih energetskih medijev, ter izdelavo in montažo jeklenih konstrukcij. Podjetje je s svojim ravnanjem zavezano tudi k odgovornosti do okolja in lokalne skupnosti, zato s stalnimi vlaganji skrbi za posodabljanje tehnoloških postopkov v skladu z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami in s tem zmanjšanju vplivov na okolje na možni minimum.

V povezavi s tem si je kot cilj zastavilo projekt investicije izgradnje sončne elektrarne, s katerim želi prispevati k povečanju rabe obnovljivih virov energije. S tem namenom smo se prijavili na Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021), ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo, s projektom MSE NAFTA STROJNA. Gre za postavitev sončne elektrarne moči 0,606 MW, na strehah proizvodnih in poslovnih objektov podjetja, na naslovu Trimlini 1b, 9220 Lendava.

Glavni cilji in razlogi operacije so:
– lastna proizvodnja električne energije,
– dolgoročno znižanje stroškov, z oddajo viškov v omrežje dodatni prihodki in povečanje konkurenčnosti podjetja,
– povečanje deleža OVE v energetski potrošnji podjetja,
– zmanjšanje emisij CO₂.

V okviru razpisa smo pridobili sofinanciranje zunanjih izvajalcev za nakup in vgradnjo naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, v višini 20 % upravičenih stroškov. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada (www.eu-skladi.si).