Mesec: november 2022

ZAKLJUČENA SELITEV PLINOVODA IN CENTRALNE PLINSKE POSTAJE

V sredini oktobra leta 2020 je ELES v Kidričevem začel z izgradnjo mednarodnega visokonapetostnega daljnovoda 2 x 400kV, Cirkovce-Pince, ki bo slovensko prenosno elektroenergetsko omrežje povezal tudi z madžarskim prenosnim elektroenergetskim omrežjem. Na območju Lendave, točneje na parcelah k. o. Lendava in k. o. Petišovci, poteka trasa daljnovoda nad območjem plinovodnega omrežja – nizkotlačni plinovod […]

Continue reading