Mesec: september 2017

Terminala za naftne derivate v Luki Koper

Družba NAFTA strojna d.o.o. je v avgustu 2016 končala projekt »Izvedba 2. faze izgradnje Terminala za sprejem naftnih derivatov na pomolu II v Luki Koper- izgradnja jeklenih rezervoarjev prostornine 3 x 20.000 m3, montaža pripadajoče tehnološke in varnostne opreme in instalacij ter izvedba gradbenih del zunanje ureditve«. Projekt je bil največji v zadnjih 3 letih [...]
Continue reading

Projekta v SND RAČE

Družba NAFTA strojna d.o.o. je v pred kratkim končala 2 projekta v SND RAČE, in sicer: Obnova otokov 1 in 2 na polnilnici kamionskih cistern, in Vgradnja volumetričnih merilnikov pretoka na prevzemu goriv Skupna vrednost del je presegala 1 mio EUR in pomeni predvsem posodobitev delovanja pri manipulaciji skladišča naftnih derivatov tako glede kapacitet pretakanja [...]
Continue reading

Rekonstrukcije rezervoarjev v zaključni fazi

Družba NAFTA strojna d.o.o. v letu 2016 končuje 4 večje projekte na rekonstrukcijah skladiščnih rezervoarjev, in sicer: Prenova rezervoarjev za KOEL in AC pretakališča v Termoelektrarna Brestanica, Rekonstrukcija rezervoarjev C2 in C3 v SND Lendava, Zamenjava podnice v rezervoarju R-20 v skladišču Instalacija Koper, in Dobava in vgradnja nove podnice v rezervoarju R2 v Termoelektrarna [...]
Continue reading