Nafta Strojna

Proizvodnja kovinskih konstrukcij

Kontakt

Stopite v kontakt z nami

Zakaj NAFTA strojna?

Spoznajte prednosti izbire naših storitev

Tradicija

Začetki delovanja družbe segajo v leto 1945, ko je začelo delovati podjetje Nafta Lendava. V okviru enotnega podjetja Nafta Lendava je dejavnost organizacijsko zajeta v sektorjih Strojegradnja in vzdrževanje. Od leta 2002 je Nafta strojna samostojno podjetje.

Geografska lega

Družba se nahaja na skrajnem severovzhodu Slovenije, na tromeji med Madžarsko, Hrvaško in Slovenijo. Geografska lega Lendave je vzrok narodnostno mešanemu prebivalstvu, ter hkrati predstavlja stičišče pomembnih tranzitnih poti Evrope.

Ponudba

Družba je specializirana za proizvodnjo in servisiranje naprav za skladiščenje in manipulacijo tekočih energetskih medijev ter izdelavo in montažo jeklenih konstrukcij. Ključna dejavnost družbe je izdelava, montaža in servisiranje investicijske opreme za potrebe procesne industrije. Naši ključni kupci in poslovni partnerji so podjetja s področja naftne in kemijske dejavnosti.

Več informacij?

Pomembni podatki o podjetju…

Naši zadnji projekti

Preverite naše zaključene projekte v sliki in besedi

Dokončana investicija v sončno elektrarno

Gradnja nove manjše proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije MSE NAFTA STROJNA Podjetje Nafta Strojna d.o.o. je specializirano za proizvodnjo in servisiranje naprav za skladiščenje in manipulacijo tekočih energetskih medijev, ter izdelavo in montažo jeklenih konstrukcij. Podjetje je s svojim ravnanjem zavezano tudi k odgovornosti do okolja in lokalne skupnosti, zato s […]

Continue reading

ZAKLJUČENA SELITEV PLINOVODA IN CENTRALNE PLINSKE POSTAJE

V sredini oktobra leta 2020 je ELES v Kidričevem začel z izgradnjo mednarodnega visokonapetostnega daljnovoda 2 x 400kV, Cirkovce-Pince, ki bo slovensko prenosno elektroenergetsko omrežje povezal tudi z madžarskim prenosnim elektroenergetskim omrežjem. Na območju Lendave, točneje na parcelah k. o. Lendava in k. o. Petišovci, poteka trasa daljnovoda nad območjem plinovodnega omrežja – nizkotlačni plinovod […]

Continue reading

Energetika Ljubljana

NAFTA strojna zaključuje dela na projektu v Energitiki Ljubljana, »Plinsko-parna enota (PPE-TOL)« in v sklopu teh del je ENERGETIKA LJUBLJANA nadomestila dva najstarejša od sicer treh premogovnih blokov v enoti TE-TOL. Premogovni blok 3, ki je bil leta 2008 predelan z namenom sokurjenja premoga in lesnih sekancev bo ostal v obratovanju ter zagotavljal možnost uporabe […]

Continue reading